Ukázky a fotogalerie

Zde si můžete prohlédnout  fotografie či plány a výkresy

z našich realizací. Kliknutím na obrázek se dostanete do naší foto a pdf galerie.

Firma SMALL, spol. s r.o. byla založena zakladatelskou listinou dne 29. května 1995.

Je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 83143. Zakladatelem je jediný společník firmy, Jiří Novotný.

Firma SMALL,spol. s r.o. je špičkou v oboru geodézie. Výkon zeměměřičských činností je jediným oborem, kterým se firma zabývá. Spojení na vedoucí týmů jsou uvedeny v kontaktech.

 

Informace k GDPR zde.

 

Firma SMALL, spol. s r.o. provádí komplexní práce v oboru geodézie:

Inženýrská geodézie

 • zpracování projektů měření svislých i vodorovných posunů stavebních objektů
 • měření a vyhodnocení svislých a vodorovných posunů stavebních objektů
 • měření a vyhodnocení deformací základů točivých strojů
 • měření a vyhodnocení deformace osy rotace turbosoustrojí
 • tvorba základní mapy závodu
 • digitalizace vlečkového plánu
 • vytyčení prostorové polohy stavby
 • mapový podklad pro projekt

 

Komplexní pozemkové úpravy

 • veškeré geodetické práce při pozemkových úpravách

 

V oboru  katastr nemovitostí

GEOMETRICKÉ PLÁNY

 • pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí (novostavby, rozestavěné budovy, přístavby, ad.)

 • pro rozdělení pozemku

 • pro vyznačení věcného břemene

 • pro zpřesnění hranice pozemků

VYTYČENÍ VLASTNICKÝCH HRANIC

 • a jakékoli další práce v oboru geodézie